maple

LÄSÅRETS ARBETS- OCH LOVTIDER 2021-2022


Läsåret inleds onsdag 11.8.2021 kl. 9.00 – 12.00.

 

Höstterminen 11.8.2021 – 22.12.2021 (90 arbetsdagar)

Höstlov (vecka 43) 25 – 29.10.2021

Jullov 23.12.2021 – 9.1.2022

 

Vårterminen 10.1 – 4.6.2022 (98 arbetsdagar)

Vinterlov (vecka 9) 28.2 – 4.3.2022

Påsk 15 – 18.4.2022

Kristi himmelsfärdsdag 26.5.2022

 

Sammanlagt 188 arbetsdagar

 

LÄSÅRETS PERIODER

Period 1: 11.8 – 30.9.2021 (37 dagar)

19.8 Skriftskolinfo för Kotka elever

23-25.8 Lägerskola årskurs 7

30.8 Skolfotografering

3.9 KSS-dag, skolfreden utlyses och skolans idrottsdag

8.9 Föräldramöte för åk 7 17.30 – 18.30 och G1 18.30 -19.30

13-29.9 Studentskrivningar

24.9. Hem och skola – dagen

 

Period 2: 1.10 – 30.11.2021 (38 dagar)

15.10 Omprov 1

4.10 Dagsverk

22.10 Östra Finlands nation besöker gymnasiet

5.11 Svenska dagen

11.11 Teater Taimine – Klassens drottning (lågstadiet)

16.11 Teater Taimine – Stormen kl. 13.15 (högstadiet och gymnasiet)

17.11 En euro i taget – ekonomirådgivare Matilda Hassel besöker gymnasiet

23.11 Företagarbyn i Villmanstrand för åk 5-7 (åk 7 gäller endast Kotka kommuns elever)

26.11 Hosianna gudstjänst

29.11-3.12 PRAO åk 9

 

Period 3: 1.12.2021 – 8.2.2022 (37 dagar)

29.11-3.12 PRAO åk 9

03.12 Självständighetsdagen

13.12 Lucia

16.12 Omprov 2

22.12 Julfest kl. 8.00

10.1 Dreams skolbesök av Robson Lindberg för högstadiet och gymnasiet kl. 10

18-21.1 Resa till Rom (G2/G3)

 

 

Period 4: 9.2 – 8.4.2022 (38 dagar)

16.2 TIU (teater i undervisningen) Wasa teater (högstadiet)

25.2 Omprov 3

10.2 Bänkskuddardagen

11.2 Gamlas dans

Vecka 9 Vinterlov

 

Period 5: 11.4 – 4.6.2022 (38 dagar)

22.4 Omprov 4

29.4 Vårkarneval

Vecka 18 Förhöjning av vitsord årskurs 9 och gymnasiet (G3)

Vecka 21 Temavecka årskurs 9

Vecka 22 Temavecka årskurs 7-8, PRAO årskurs 9

4.6 Avslutning och studentdimission

 

SOMMAREN

17.6 Omprov 5

20.6 Höjning av vitsord, grundläggande utbildning och gymnasiet (G1 och G2)