windows

 

LÄSÅRETS ARBETS- OCH LOVTIDER 2022-2023

 

Höstterminen 10.8.2022 - 21.12.2022

Höstlov (vecka 43) 24.10 - 28.10.2022

Jullov 22.12 2022 - 8.1.2023

 

Vårterminen 9.1 - 3.6.2023

Vinterlov (vecka 9) 27.2. - 3.3.2023

Påsklov 7.4. - 10.4.2023

Kristi himmelsfärdsdag 18.5.2023

 

LÄSÅRETS ARBETS- OCH LOVTIDER 2021-2022


Läsåret inleds onsdag 11.8.2021 kl. 9.00 – 12.00.

 

Höstterminen 11.8.2021 – 22.12.2021 (90 arbetsdagar)

Höstlov (vecka 43) 25 – 29.10.2021

Jullov 23.12.2021 – 9.1.2022

 

Vårterminen 10.1 – 4.6.2022 (98 arbetsdagar)

Vinterlov (vecka 9) 28.2 – 4.3.2022

Påsk 15 – 18.4.2022

Kristi himmelsfärdsdag 26.5.2022

 

Sammanlagt 188 arbetsdagar

 

LÄSÅRETS PERIODER

Period 1: 11.8 – 30.9.2021 (37 dagar)

19.8 Skriftskolinfo för Kotka elever

23-25.8 Lägerskola årskurs 7

30.8 Skolfotografering

3.9 KSS-dag, skolfreden utlyses och skolans idrottsdag

8.9 Föräldramöte för åk 7 17.30 – 18.30 och G1 18.30 -19.30

13-29.9 Studentskrivningar

24.9. Hem och skola – dagen

 

Period 2: 1.10 – 30.11.2021 (38 dagar)

15.10 Omprov 1

4.10 Dagsverk

22.10 Östra Finlands nation besöker gymnasiet

5.11 Svenska dagen

11.11 Teater Taimine – Klassens drottning (lågstadiet)

16.11 Teater Taimine – Stormen kl. 13.15 (högstadiet och gymnasiet)

17.11 En euro i taget – ekonomirådgivare Matilda Hassel besöker gymnasiet

23.11 Företagarbyn i Villmanstrand för åk 5-7 (åk 7 gäller endast Kotka kommuns elever)

26.11 Hosianna gudstjänst

29.11-3.12 PRAO åk 9

 

Period 3: 1.12.2021 – 8.2.2022 (37 dagar)

29.11-3.12 PRAO åk 9

03.12 Självständighetsdagen

13.12 Lucia

16.12 Omprov 2

22.12 Julfest kl. 9-12

10.1 Dreams skolbesök av Robson Lindberg för högstadiet och gymnasiet kl. 10

18-21.1 Resa till Rom (G2/G3) flyttad

 

G3: Vårens första gemensamma ansökan, ansökningstiden är 5.1 kl. 8.00 − 19.1 kl. 15.00 (Konstuniversitetet + utbildningar på främmande språk)

 

Period 4: 9.2 – 8.4.2022 (38 dagar)

15.2 TIU (teater i undervisningen) Wasa teater (högstadiet) kl. 10-11 på distans

25.2 Omprov 3

10.2 Bänkskuddardagen

11.2 Gamlas dans

Vecka 9 Vinterlov

Vårens studentskrivningar:

15.3 Modersmålet, läskompetens

17.3 Främmande språk, kort lärokurs (tyska)

18.3 Modersmålet, skrivkompetens

21.3 Främmande språk, lång lärokurs (engelska)

23.3 Matematik, lång och kort lärokurs

25.3 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

28.3 Andra inhemska språket (finska)

30.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

 

Åk 9: Gemensamma ansökans ansökningstid till utbildning efter den grundläggande utbildningen våren 2022 är 22.2-22.3.2022.

G3: Vårens andra gemensamma ansökan, ansökningstiden är 16.3 kl. 8.00 − 30.3 kl. 15.00 (svensk- och finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet).

 

Period 5: 11.4 – 4.6.2022 (38 dagar)

14.4

22.4 Omprov 4

26.4 GI besöker XAMK digital demo showroom kl 9-10

27.4 Musikinstitutets skolkonsertturne besöker skolan kl. 9-9.30

28.4 Bänkskuddardagen

29.4 Vårkarneval

4.5  Gymnasiet deltar i Punainen liitu -trafiksäkerhetskampanjen i Kotka stadsteater

Vecka 18 Förhöjning av vitsord årskurs 9 och gymnasiet (G3)

13.5 Studerande från Åbo Akademi besöker gymnasiet

20.5 Gamlas dans

Vecka 21 Temavecka årskurs 9

Vecka 22 Temavecka årskurs 7-8, PRAO årskurs 9

4.6 Avslutning och studentdimission

 

SOMMAREN

17.6 Omprov 5

20.6 Höjning av vitsord, grundläggande utbildning och gymnasiet (G1 och G2)